شورای نگهبان

صحت انتخابات تهران و مشهد تائید شد

زیتون- شورای نگهبان صحت انتخابات شهر‌های تهران٬ مشهد و ۴۹ حوزه انتخابیه دیگر را تائید و با برگزاری انتخابات الکترونیکی در مرحله دوم انتخابات مجلس مخالفت

آخرین مطالب