زیتون- کانال اصلاح طلبان اصفهان از صدور اعتبارنامه مینو خالقی با دستور صریح رییس جمهوری خبرداده است.

Untitled

این کانال اشاره ای به نام منبع موثق خویش نکرده است . در صورت صحت این خبر، وزارت کشور به رغم عقب نشینی در مقابل خواست شورای نگهبان برای ابطال انتخابات مینو خالقی، تصمیم گیری در مورد او را به مجلس و جلسه بررسی اعتبار نامه ها محول کرده است.

از آغاز سال جدید، کشمکش بین شورای نگهبان و وزارت کشور بر سر سومین منتخب مردم اصفهان شروع شد. شورای نگهبان در بدو امر از رد صلاحیت او، پس از آن ابطال آرای خالقی و در نهایت ابطال انتخابات  سومین منتخب مردم اصفهان خبر داد.

وزارت کشور نیز پس از چندی مقاومت در مقابل شورای نگهبان تسلیم شد و فردی که در جایگاه ششم قرار داشت را به عنوان نماینده مردم اصفهان به شورای نگهبان معرفی کرد.

پیشتر علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس نهم و منتخب ایشان برای مجلس دهم خبر از استیضاح وزیر کشور در صورت عدم صدور اعتبار نامه خالقی داده بود.

بازگشت به صفحه اول