اندیشه

تاخّر تاریخی و چپ و راست شدن‌های رادیکال در اندیشه‌ ایرانی

مقدمه از حدود دهه‌ی سی شمسی تاکنون، یکی از ویژگی‌های اندیشه‌ی بخش قابل توجهی از ایرانیان بخصوص در میان اپوزیسیون ایرانی، رادیکالیسم بوده است. چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، حضور پررنگ رادیکالیسم را در گرایش‌های فکری

نقد بنیان‌های فکری‌ منتقد پنجاه و هفتی‌ها

مقدمه:چندی پیش یک مقاله  از دکتر مرتضی مردیها با عنوان بنیان‌های اصلی فکر پنجاه و هفتی‌ها بدستم رسید، منتظر فرصتی بودم تا نقدی بر این مقاله داشته باشم. تنها قسمتی که با این مقاله موافق هستم همان پاراگراف و سطور

«سفر به ولایت عزرائیل»

آل احمد و تغییر نگاه‌ها به اسرائیل در میان روشنفکران مسلمان پس از جنگ‌ شش‌روزه‌ی ۱۹۶۷

چرا کودتا بود؟

نقدی بر یادداشت محسن برهانی درباره رویداد تاریخی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲