زیتون- برابری دیه زن و مرد که پیشتر در لایحه بیمه شخص ثالث مطرح شده بود به تایید شورای نگهبان رسید.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرگزاری صدا و سیما گفت:« برابری دیه زن و مرد پیشتر در لایحه بیمه شخص ثالث مطرح شده بود و خوشبختانه شورای نگهبان این لایحه را تأیید کرد؛ به عبارتی، شورای نگهبان برابری دیه زن و مرد را تأیید کرده است.»
او توضیح داد که توجیه مجلس در مورد برابری دیه زن و مرد این بود که برخی از بانوان سرپرست خانواده هستند و زمانی که دچار حادثه می‌شوند و از بین می روند،‌ بازماندگان آنها به مشکل برمی‌خورند. زارغ در ادامه گفت که بعد از تایید شورای نگهبان این موضوع به دولت ابلاغ می شود و ۱۵ روز پس از ابلاغ قابل اجراست.

بازگشت به صفحه اول