سید مصطفی تاجزاده

مصطفی تاجزاده آزاد شد

زیتون- سید مصطفی تاجزاده، پس از هفت سال حبس، امروز از زندان آزاد شد. به گزارش «زیتون» مصطفی تاجزاده که تمام مدت حبس خود را

سید مصطفی تاجزاده به اوین بازگشت

زیتون- سید مصطفی تاجزاده، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب و حزب مشارکت که در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ به مرخصی آمده بود، امروز ۵ فروردین