زیتون- سید مصطفی تاجزاده، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب و حزب مشارکت که در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ به مرخصی آمده بود، امروز ۵ فروردین ماه ۱۳۹۵ با اتمام مدت مرخصی به زندان اوین بازگشت.

photo_2016-03-24_13-47-51

به گزارش زیتون در مرخصی قبلی که به خانواده اش گفته شده بود با اعمال قانون مجازات جدید، حبس او تجمیع شده است و مرخصی متصل به آزادی است، دادستانی به دلیل چهار روز غیبت او را به چهارماه زندان مجدد محکوم کرد. این مرخصی او نیز تمدید نشد.

مصطفی تاج‌زاده، پس از انتخابات سال ۸۸ به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام، بازداشت و  از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به ۶ سال حبس محکوم شد، این حکم در دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد.

 

بازگشت به صفحه اول