زیتون- مصطفی تاجزاده٬ معاون سیاسی وقت و مسئول برگزاری انتخابات مجلس ششم در این فایل صوتی نحوی تغییر منتخب سی‌ام مردم تهران را عنوان می‌کند.

در انتخابات آن سال شورای نگهبان با ابطال تعداد زیادی از صندوق‌های رای٬ موجب راهیابی حدادعادل به مجلس ششم به جای علیرضا رجایی می‌شود.

بازگشت به صفحه اول