زیتون– در پی نقص حکم چهارماه حبس مجدد در پی ۱۲ روز تاخیر تاجزاده در بازگشت به زندان، او به زودی از زندان آزاد می شود.
به گزارش «زیتون» اسفند ماه سال گذشته فخرالسادات محتشمی پور، همسر سید مصطفی تاجزاده خبر از محکومیت جدید این زندانی سیاسی به چهار ماه زندان دیگر داده بود. این محکومیت به دلیل غیبت چندروزه تاجزاده در آخرین مرخصی اش صادر شده بود.

بازگشت به صفحه اول