زیتون- فخرالسادات محتشمی پور، همسر سید مصطفی تاجزاده خبر از محکومیت جدید این زندانی سیاسی به چهار ماه زندان دیگر داد.

به گزارش زیتون، این محکومیت به دلیل غیبت چندروزه تاجزاده در آخرین مرخصی اش صادر شده است. در حالی آن سازمان زندانها مصطفی تاجزاده را محکوم به حبس به دلیل غیبت کرد که پس از اعزام تاجزاده به مرخصی، با استناد به قانون جدید مجزات اسلامی و تجمیع مدت حبس، عملا حکم وی به پایان رسیده بود. اما تنها پس از چند روز با تماس دادستانی متوجه شد که قرار نیست قانون جدید مجازات شامل حالش شود و به زندان بازگشت. با این حال به دلیل تاخیر چندروزه طبق قوانین داخلی سازمان زندانها به اشد مجازات، که تشدید حبس است، محکوم شد.

بازگشت به صفحه اول