زیتون– مصطفی تاجزاده در یکی از اولین واکنش های رسمی که بعد از آزادی از زندان نشان داد، فیش حقوقی اش را منتشر کرد. photo_2016-06-20_22-20-35
تاجزاده خبر دریافت «حقوق های نجومی برخی از مدیران» را در کنار خبر «تازیانه خوردن کارگران و جوانان» دو خبر دردناک ماه گذشته دانست. به باور او «هرگز نباید شلاق در مواجهه با کارگران و جوانان به کار گرفت آن هم در عصر داعش زده کنونی و نباید حقوق های چند ده میلیونی به مقامات در هیچ یک از قوا پرداخت، آن هم در دوره فقر و محنت زده کنونی.»
این عضو حزب مشارکت و زندانی سیاسی سابق در مورد نیتش از انتشار فیش حقوقی خود در کانال تلگرامش نوشت:« اول شفاف سازی و دعوت دیگران به انجام اقدام مشابه تا به این ترتیب به حق مردم در دانستن امور احترام بگذارم. دوم نشان دهم دلواپسان با کسانی مشکل دارند که کمترین حقوق را می گیرند و بیشترین اعتراض را علیه ستم و جهل و فقر انجام می دهند. امید دارم دیگر اصلاح طلبان نیز از این رویه پیروی کنند و راه بر شفافیت عرصه عمومی بگشایند.»
به اعتقاد او «کسانی که حقوق های آن چنانی گرفته اند باید داوطلبانه آن ها را به بیت المال برگردانند» و با پوزش خواهی از ملت اقدام ناصواب خود را، «حتی اگر صد در صد قانونی باشد»، جبران کنند.

بازگشت به صفحه اول