زیتون– حسین فریدون در گفتگو با تسنیم، دیدار با مصطفی تاجزاده را اتفاقی دانست.
دیدار او با مصطفی تاجزاده، بعد از آزادی این عضو ارشد حزب مشارکت و سازمان مجاهدین، حاشیه ساز شد. گذشته از فضا سازی رسانه های اصول گرا، رییس کل دادگستری استان تهران نیز عکس گرفتن با زندانیان «امنیتی را دهن کجی به نظام دانست.»
امروز حسین فریدون به تسنیم گفت دیدارش با مصطفی تاجزاده کاملاً اتفاقی انجام شده است.
وی در توضیح این دیدار و بازتاب آن در شبکه‌های اجتماعی و اینکه گفته شده است به‌نیابت از جانب رییس‌جمهور به ملاقات تاج‌زاده رفته است، با رد این مطلب گفت:‌« بنده آن روز به دیدار یکی از آشنایان به آن ساختمان رفته بودم و اصلاً خبر نداشتم که منزل تاج‌زاده هم در همان ساختمان است. حین برگشت در آسانسور بودیم که درب آسانسور باز شد و آنها ما را دیدند و مجبور شدیم از آسانسور بیرون رفته و با وی احوالپرسی کنیم که در همان زمان عکسهایی از ما گرفته‌ و در فضای مجازی پخش کرده‌اند.»

بازگشت به صفحه اول