زیتون– حکم محکومیت معصومه اکبری، فعال مدنی، تایید شد.

معصومه اکبری سال گذشته، در شعبهٔ ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی، به ریاست قاضی مقیسه، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی (از طریق شرکت در تجمع هشتم مارس و شرکت در تحصن مقابل کانون وکلا در همراهی با خانم نسرین ستوده) به شش سال زندان محکوم شد که پنج سال آن قابل اجراست.

به گزارش «زیتون» این حکم در دادگاه تجدیدنظر شعبهٔ ۳۶، به ریاست قاضی زرگر، عیناً تأیید شد.
این کنشگر مدنی در حوزه‌های ویراستاری، مقاله‌نویسی و ترجمه فعال است و مقالات متعددی از وی در مطبوعات، دانشنامهٔ زبان و ادب فارسی و نیز فرهنگنامهٔ زنان ایران و جهان منتشر شده است. همچنین یکی از ترجمه‌های وی در حوزهٔ ادبیات کودکان برندهٔ جایزهٔ لاکپشت پرنده شده است.

بازگشت به صفحه اول