زیتون– امیر امیرقلی٬ فعال سیاسی٬ بازداشت شد.

به گزارش «زیتون» روز دوشنبه در بابلسر توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده است.

این اولین بازداشت این فعال سیاسی نیست.

او پیشتر نیز بازداشت و به ۲۱ سال زندان محکوم شده بود.

بهمن ماه سال ۸۴ امیر امیرقلی فعال دانشجویی سابق و زندانی سیاسی بند هشت زندان اوین، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به ۲۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. «توهین به مقدسات»، «توهین به رهبری»، «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی»، «اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات» و «تبلیغ علیه نظام» بخشی از اتهاماتی است که به امیر امیرقلی وارد شده است.

او پیش از آن نیز در شهریور ماه سال ۸۷ یک بار بازداشت شده بود.

 

بازگشت به صفحه اول