رسم بوده است که در گذشته حاکمان با قیافه ای مبدل به میان مردم می رفتند تا از اوضاع و احوال ایشان مطلع گردند.اما چرا چنین می کردند؟ ملک داری موروثی بود و مالک می خواست بداند که رعیت ها چگونه در باره مالک می اندیشند.برای این که از تملق رعیت در روابط رسمی در امان بماند با ظاهری مبدل میان ایشان می رفتند.

امروز زمانه دیگر گشته است در کشور های آزاد حاکم و مسولان منتخب مردم به میان مردم می روند این رفتن را هم وظیفه خود می دانند که مردم هم به صراحت سخن خود می گویند.
دیگر زمانه عوض شده است حاکم موروثی و مشروعیت ابدی ندارد تا رعیت نتوان با زبان باز سخن بگوید چون دیگر رعیت نیست بلکه شهروند است.

اما ایران هنوز میان رعیت و تابعیت سرگردان هستیم. در این سرگردانی است که لایحه حقوق شهروندی می شود داستان تبلغاتی انتخاباتی .اما تلخ تر این می شود که حسن آقا خمینی با افتخار می گوید که در میان معتادان با قالیباف رفته است و به سخنان ایشان گوش فرا داده اند. البته هر دو با لباس مبدل چنین کرده اند.

اما ایشان به مردم توهین کرده اند اما چرا توهین کرده اند؟

مگر حسن خمینی مقام موروثی دارد . مگر حکومت ایران موروثی و خلافتی است؟مگر قالیباف از ژن خانواده اشرافی است که سند کشور را به نام خانواده اش زده اند؟
اگر چنین است می توانند با لباس مبدل به میان مردم بروند و سخن ایشان را بشنوند.
انگار آقا زاده حسن خمینی نمی داند که باید با همین ظاهر به میان مردم برود وضع را بسنجد. بی گمان هستند کسانی که بی تملق از رفتار وی و از شرایط موجود انتقاد کنند.

قالیباف تهران را به این روز انداخته است البته زمینه سازی این وضع را باید از کرباسچی و مدیریتش آغاز کرد.اما برای تمجید از قالیباف سخن از حضور با لباس مبدل در میان معتادان توهین به همه مردم ایران هم است.در این دوران مسئول باید بدون ایجاد ترس و لرز برای مردم ، در میان مردم برود و سخن آنان را بشنود.

آقا زاده حسن خمینی در تجلیل از قالیباف سخنان را بیان کرده که نشان می دهد حاکمان در ایران خود را تافته جدا بافته ای می دانند که باید برای سنجش امور با ظاهر مبدل در میان مردم ظاهر شوند.یکی پیدا شود با صدای بلندتر بگوید ای حسن اقا خمینی پس چرا انقلاب شد . شاه هم با ظاهر مبدل به میان مردم می رفت.

باید اشاره کرد که رسم ایرانی عیاری است داستان عیاران را بخوانید .
نیاید رابین هود دورغین شد.
مدیریت ۱۲ ساله قالیباف مورد تائید حسن خمینی است و هم رفتار رابین هودی دورغین کسی که پرونده هایی مورد در باره همین رونق اعتیاد دارد.

منبع: کانال تلگرام نویسنده

بازگشت به صفحه اول