زیتون- محمدجواد فتحی، عضو فراکسیون امید مجلس، گفت «طراح» طرح دو فوریتی برای مجازات برهم زنندگان مراسم رسمی «از نمایندگان اصول‌گرا» بوده و «متن اولیه طرح نیز توسط وی و بدون اطلاع ۳۴ امضا کننده طرح، تغییر کرده است.»
به گفته فتحی «آنچه توسط ۳۴ نماینده به عنوان امضا کنندگان طرح مطرح کرده بودند غیر آن چیزی است که منتشر شده و به هیئت رییسه مجلس ارائه شده است». او اضافه کرد که طراح این طرح محمدرضا عارف نبوده است.
فتحی اضافه کرد طرح اولیه «حاوی دو مطلب» بود. یکی اینکه «با ‌رفتارها و اقداماتی که منجر به ایجاد اختلال و تشنج در جلسات سخنرانی و مراسم رسمی یا عرفی می‌شود، برخورد شود» و مطلب دوم این بود که «کسانی که متکفل تامین امنیت و نظم اینگونه جلسات هستند نباید کوتاهی کنند و اگر کوتاهی کردند باید با آنها برخورد قانونی شود».
این عضو فراکسیون امید اضافه کرد: «متنی که برای امضا ارائه شده بود حاوی این دو مطلب بود، اما روزی که متن طرح در مجلس چاپ و توزیع شد متوجه شدند که متن تغییر کرده است». به گفته فتحی «این متن توسط طراح اصلی تغییر کرده است و به متن فعلی تبدیل شده که اصلا قابل دفاع نیست.»

 

بازگشت به صفحه اول