اسفند ۳, ۱۳۹۵

بیماری سرطان محمدرضا شجریان کنترل شده است

زیتون- همایون شجریان، فرزند محمدرضا شجریان، خواننده، خبر داد که بیماری سرطان پدرش «کنترل شده، اما همچنان نگرانی‌هایی وجود دارد.» به گزارش ایسنا، همایون شجریان

فلسطین بهانه است؟

از آخرین کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین و از آغاز آنچه بهار عربی یا بیداری اسلامی خوانده شد، ۶ سال می‌گذرد و اینک، در آغاز

داستان تلخ بهائیان ایران

سالها قبل در شیراز همسایه ایی بهایی داشتیم، در آن روزها من کودک ۶-۷ساله ایی بیش نبودم و هیچ گاه مفهوم تبعیض و رفتارهای دوگانه

دوقطبیِ خوب؛ دوقطبیِ بد

رهبر جمهوری اسلامی سال‌هاست تلاش می کند خود را رهبری دلسوز و آگاه و نگهبان مردم و کشور نشان دهد اما اوضاع واقعی کشور در

آخرین مطالب