زیتون- محمد خامنه‌ای، رییس بنیاد حکمت اسلامی صدرا گفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام به «دکانی سیاسی» شده که میلیاردها تومان از بودجه کشور را خرج «اعطینا» می‌کند و این مجمع به نوعی «تصفیه» نیاز دارد که خود «عین مصلحت» است.
خامنه‌ای گفته مجمع تشخیص مصلحت به صورت «مجلس سنا» درآمده٬ درحالی که به جای آن کافی بود «شورای حل اختلاف» تشکیل شود تا هنگام اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، تشکیل جلسه دهد و پس از آن، «چراغ آن را خاموش کند و هرکسی به سراغ کار دیگر خود برود.»13920301140441230561294
وی افزود آیت الله خمینی «با افزودن مراجع و مجامعی که بعدها برای خودش دکّانی سیاسی شود و میلیاردها بودجه کشور را خرج اعطینا کند مخالف بود.»
خامنه‌ای در پاسخ به این پرسش تسنیم که آیا شورای نگهبان به عنوان «تشخیص دهنده شرع و انطباق یا عدم انطباق با فقه٬ نمی‌تواند مصلحت را هم تشخیص دهد» نیز گفته «وسعت دامنه معنایی مصلحت سبب شده که گاهی به اموری مصلحت گفته شود که نه فقط مصلحت نیست یعنی به نفع ملت یا کشور یا دین یا نظام و مانند اینها نیست که حتی به زیان آن ها هم هست.»
وی افزود مجلس و حوزه علمیه و فقها باید «مصلحت» را تعریف کرده و شورای نگهبان «به تفصیل به تفسیر کلمه مصلحت یا فساد در اصول قانون اساسی بپردازد.»
به گفته رییس بنیاد حکمت اسلامی صدرا  «شاید اولین و حداقل ثمره عملی آن نوعی تصفیه در خود مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد و خود همین تصفیه عین مصلحت خواهد بود نه ترک آن.»
وی افزوده که شورای نگهبان نیز در تشخیص مصلحت نظام «دستش بسته نیست.»

 

بازگشت به صفحه اول