زیتون- در پی آزادی محمود بهشتی لنگرودی، خانواده رسول بداقی نیز در مقابل درب زندان اوین، هر لحظه منتظر آزادی او هستند.

به گزارش «زیتون» رسول بداقی، زندانی سیاسی سابق و عضو کانون معلمان ایران، در پی حضور در بیمارستان برای ملاقات محمود بهشتی که به دلیل اعتصاب غذای طولانی در بیمارستان بستری بود، بازداشت شده بود. رسول بداقی، دهم اردیبهشت امسال پس از تحمل ۷ سال حبس، بدون حتی یک روز مرخصی از زندان آزاد شده بود. با اینکه نهاد بازداشت کننده بداقی و جرم او تا کنون مشخص نشده است، روز ۲۱ اردیبهشت، یعنی یک روز بعد از بازداشت، مراجعان دادسرای شهید مقدس اوین، او را در دادسرا دیده بودند.

در همین رابطه دادستانی تهران نیز با تعیین وثیقه شرایط به مرخصی آمدن اسماعیل عبدی را فراهم کرده اند. اسماعیل عبدی، دبیر کل کانون صنفی معلمان از دهم اردیبهشت ماه اعتصاب غذای خود را آغاز کرده بود. اسماعیل عبدی توسط دادگاه به تحمل ۶ سال حبس محکوم شده بود.

بازگشت به صفحه اول