زیتون- رسول بداقی، عضو کانون صنفی معلمان ایران (تهران) شب گذشته، پس از هفت سال، آزاد شد.

کانون صنفی معلمان ایران خبر داد او که به دلیل فعالیت های صنفی در سال ۸۸ در محل کار خود بازداشت شده بود، با حکم اولیه به شش سال زندان محکوم شد، این دوران محکومیت در مرداد ماه ۹۳ پایان میافت که در همان زمان و در زندان، به سه سال حکم تغزیری دیگر محکوم شد. بداقی بعد از طی کردن هشت ماه از حکم جدید خود دیشب آزاد شد. رسول بداقی در تمام مدت زندان خود حتی یک ساعت به مرخصی نیامده بود.

 

بازگشت به صفحه اول