زیتون- محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی سابق کانون صنفی معلمان ایران، که به دلیل اعتصاب غذای طولانی و اعتصاب خشک در حال حاضر در بیمارستان بستری است؛ بعد از ترخیص از بیمارستان آزاد شد.

به گزارش «زیتون» این معلم زندانی در اعتراض به احکام ظالمانه‌ای که توسط قضات دادگاه‌های انقلاب، صلواتی و مقیسه برایش صادر شده و مجموعاً وی  را به ۱۴ سال حبس محکوم کرده‌اند، تصمیم به اعتصاب غذا گرفته بود. او اعتصاب را از روز چهارشنبه اول اردیبهشت ماه آغاز کرد. اعتصابی که با بی توجهی به خواست هایش تبدیل به اعتصاب خشک و در نهایت منجر به بستری شدن او در بیمارستان شد. بهشتی لنگرودی گفته بود تا زمان توقف اجرای حکم و برگزاری دادگاه علنی و قانونی مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، اعتصاب غذایش ادامه خواهد داشت.

او در نهایت پس ۲۲ روز اعتصاب غذا، ۴ روز بستری بودن در بیمارستان، امروز با حکم آزادی از بیمارستان به خانه رفت.

بازگشت به صفحه اول