زیتون– حسین میرخلیلی٬ داماد احمد خاتمی٬ به عنوان رییس حوزه‌ی ریاست در سازمان برنامه و بودجه شد.

طی روزهای گذشته انتصاب دادمادهای چهره‌های سیاسی حاشیه‌هایی در پیش داشت.

از جمله انتصاب داماد حسن روحانی به عنوان مشاور وزیر صنعت معدن و تجارت؛ همچنین انتصاب داماد وزیر آموزش و پروش به عنوان مشاور این وزارت خانه.

با این حال احمد خاتمی طی صدور بیانیه‌ای تاکید کرد که انساب دامادش به او ربطی ندارد.

او در این بیانیه نوشته است که در آغاز زندگی مشترک دخترانم با دامادها گفته‌ام همه مسئولیت کارهایتان با خودتان است.

احمد خاتمی مدعی شد که هیچگاه برای هیچیک از دامادهایم سفارشی برای کاری نداشته و ندارم ونخواهم داشت چون رانت خواری را منکر می‌دانم.

احمد خاتمی همچنین تاکید کرد: «در رابطه با مسئولیت آقای میرخلیلی نه در این مسئولیت و نه در مسئولیت قبلی بنده نه تلفنی نه پیامکی نه کتبی، هیچ سفارشی نداشته‌ام می‌توانید از آقای محمدی (رئیس محترم سابق سازمان اوقاف و امور خیریه) و آقای دکتر نوبخت بپرسید.»

نوبخت یا دفتر او تا کنون نسبت به حواشی‌های این انتساب واکنشی نشان نداده است.

بازگشت به صفحه اول