زیتون– شورای هماهنگی اصلاح طلبان استان زنجان در بیانیه‌ای به شرایط حصر رهبران جنبش سبز٬ اعتراض کردند.
در این بیانیه که برای انتشار در اختیار «زیتون» قرار گرفته٬ آمده است که مطالبه رفع حصر که نزدیک به هفت سال است در صدر مهمترین مطالبات جامعه ایران قرار گرفته است.
امضا کنندگان این نامه در ادامه با شاره به بیماری‌های اخیر سران جنبش سبز٬ این سوال را مطرح کرده‌اند که «ادامه این روند مخدوش کننده چهره جمهوری اسلامی ،فاقد مبانی قانونی ، به دور از عدالت ،انصاف و مدارای سیاسی و ناقض حقوق شهروندی ،کدام یک از بحرانها،تنگناها و مسائل ملک و ملت را چاره سازی می کند و چه منافعی را برای مردم به دنبال دارد و رقم می زند؟!»
اعضای شورای هماهنگی اصلاح طلبان استان زنجان٬ تاکید کرده‌اند که ادامه بی اعتنایی به این خواست قانونی قدرتمند هیچ منفعت و ارزش افزوده ای را برای مردم به ارمغان نمی آورد و از هر زاویه ای به دقت بنگریم زیان بار بودن ادامه حصر “سه انسان فهیم ،انقلابی،خدمتگزار،معتقد به اجرای بدون تنازل قانون اساسی ، پایبند به مردم و منافع آنها و آراسته به آداب سیاست ورزی اصلاح طلبانه در چارچوب قانون اساسی”،محرز و مسلم است.

متن کامل این نامه که برای انتشار در اختیار «زیتون» قرار گرفته٬ به شرح زیر است:
به نام خدواند بخشاینده و مهربان
بیانیه شورای هماهنگی اصلاح طلبان استان زنجان پیرامون مسأله حصر و ضرورت رفع حصر سرکار خانم دکتر زهرا رهنورد و جنابان آقایان مهندس میرحسین موسوی و حجت الاسلام و المسلمین شیخ مهدی کروبی
این روزها باز موضوع رفع حصر از سه شخصیت اصلاح طلب و وفادار به آرمانهای اولیه انقلاب و مطالبات اساسی مردم؛ سرکار خانم دکتر زهرا رهنورد و جنابان آقایان مهندس میرحسین موسوی و حجت الاسلام و المسلمین شیخ مهدی کروبی ،بیش از پیش مورد توجه افکار عمومی ،صاحب نظران عرصه سیاست و حقوق شهروندی و کنشگران سیاسی از طیف های مختلف به ویژه اصلاح طلبان قرار گرفته است.
مطالبه رفع حصر که نزدیک به هفت سال است در صدر مهمترین مطالبات جامعه ایران قرار گرفته ،از چنان قوت و پررنگی ای برخوردار بوده که حتی اذهان بخش های دیگر که بنا به عللی درصدد نادیده انگاشتن آن بوده اند، را لاجرم به خود جلب کرده است.
در هفته های اخیر که خبر بیماری و ناخوش احوالی محصورین عزیز که به گفته اعضای خانواده و نزدیکان آنان ناشی از حصر و شرایط خاص آن بوده ،سرتیتر رسانه ها و محور گفتگوهای مردم شده، این سؤال عمده و اصولی مطرح بوده که ادامه این روند مخدوش کننده چهره جمهوری اسلامی ،فاقد مبانی قانونی ، به دور از عدالت ،انصاف و مدارای سیاسی و ناقض حقوق شهروندی ،کدام یک از بحرانها،تنگناها و مسائل ملک و ملت را چاره سازی می کند و چه منافعی را برای مردم به دنبال دارد و رقم می زند؟!
گرچه طنین درخواست رفع حصر فضای انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ را درنوردیده بود و می شد به پاس آن مشارکت سرنوشت ساز و رها سازنده کشور از خطرات خانمان برانداز ، قفل حصر را گشود و تمام انرژی ها و تلاشها را معطوف به جبران عقب ماندگی ها ،مدیریت و مقابله با بحرانها و کمک به تسریع پیشرفت و توسعه ایران کرد ،اما با عرض تأسف بسیار باید گفت؛ رخ نداد آنچه شایسته ومناسب بود رخ دهد و دلها را به هم نزدیک کند.
چهار سال گذشت و رسیدیم به انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ ،آنانی که حتی دقت معمولی به موضوعات و تحولات اجتماعی و سیاسی داشته و دارند این واقعیت غیر قابل انکار را دریافتند که طنین مطالبه رفع حصر نه تنها رو به ضعف ننهاده ، بلکه چنان قدرت و شدتی یافته که به مراتب گسترده تر و نافذتر از سال ۹۲ ،فضای سیاسی و انتخاباتی جامعه را تحت تأثیر شگرف خود قرار داده است به طوری که در مراسمات انتخاباتی بود که جناب آقای دکتر روحانی در آنها حاضر می شد و این پیام پرطنین را با روشنی و گویایی هر چه تمام ملاحظه می نمود و می شنید.
شورای هماهنگی اصلاح طلبان استان زنجان بر این باور است که ادامه بی اعتنایی به این خواست قانونی قدرتمند هیچ منفعت و ارزش افزوده ای را برای مردم به ارمغان نمی آورد و از هر زاویه ای به دقت بنگریم زیان بار بودن ادامه حصر “سه انسان فهیم ،انقلابی،خدمتگزار،معتقد به اجرای بدون تنازل قانون اساسی ، پایبند به مردم و منافع آنها و آراسته به آداب سیاست ورزی اصلاح طلبانه در چارچوب قانون اساسی”،محرز و مسلم است.
امروزه مقیاسه اندیشه ها ،رویکردها و عملکردهای این سه محصور نامدار سرافراز با باورها،رویکردها و عملکردهای جریانی که دولتهای نهم و دهم را در اختیار داشت و انواع بحرانها ،اختلاسهای نجومی بی سابقه تاریخی و تحریمهای ظالمانه را متوجه میهن کرد و این روزها وعده سرنگونی و غیره می دهد ،برای هر صاحب آگاهی و انصافی قابل انجام است و می توان بواسطه این قیاسهای منطقی و مبنتی بر اصول انقلاب و قانون اساسی راهکارهای درست و متضمن منافع ملت را با محوریت رفع حصر،پیدا کرد و بکار بست و بدین شیوه معقول و مدبرانه کشور را از شرایط ناگوار مستهلک کننده “توانایی ها و منابع مختلف علی الخصوص منابع انسانی و مدیریتی” رهایی بخشید و در نزد افکار عمومی و تاریخ نامهای نیک بر جای نهاد.
با عنایت به مطالب و موارد پیش گفته ،این شورا مصرانه و از روی دلسوزی از همه مسئولان و صاحب منصبان نظام ،خاصه از ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر روحانی می خواهد که با تکیه و رجوعی دوباره به قانون، یک بار برای همیشه مسئله و یا بهتر بگوییم معضل حصر را حل و فصل نمایند تا بیش از این هزینه های گزاف نابجا بر مردم رشید و فهیم ایران تحمیل نشود و ما هر چه زودتر وعده رفع حصر را محقق شده یافته و شاهد آزادی محصورین بزرگوار باشیم.
اطمینان داریم که با رفع و پایان دادن به حصر نه تنها چالشی از این بابت متوجه کشور نخواهد بود بلکه پایانی خواهد بود بر بسیاری از چالشها ،بدبینی ها و دلخوری ها و نیز آغازی خواهد بود بر خوش بینی ها،قرابت دلها ،همگرایی ها ،همکاری ها و موفقیت های قابل اعتنای کشور عزیزمان ایران!

والسلام علی عبادالله الصالحین
شورای هماهنگی اصلاح طلبان استان زنجان
دهم مرداد ماه ۱۳۹۶

بازگشت به صفحه اول