زیتون– غلامحسین محسنی‌اژه‌ای٬‌سخنگوی قوه‌قضاییه امروز خبر داد که حسین فریدون به دلیل اینکه نتوانسته قرار وثیقه را تأمین کند به زندان معرفی شد.
محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز خود، توضیح داد که در خصوص حسین فریدون چندین نوبت تحقیق شد و از افرادی هم که مرتبط بودن تحقیق شد. برخی افراد بازداشت هستند. دیروز برای ایشان قرار تامین صادر شد.
به گفته اژه‌ای انتقال حسین فریدون به زندان به دلیل عدم تامین مبلغ وثیقه است و برای قرار بازداشت موقت صادر نشده است.
حسین فریدون برادر حسن روحانی رییس جمهوری است.
بر اساس اخباری که به دست زیتون رسیده است او از بعد از ظهر روز گذشته در بازداشت به سرمی‌برد. محسنی‌اژه‌ای امروز گفت که اتهامات حسین فریدون مالی هستند.

بازگشت به صفحه اول