اطلاعیه مراسم مردمی ماه رمضان در پاریس

مراسم مردمی ماه مبارک رمضان در شنبه های ماه رمضان، توسط «جمعیت رحمان» در پاریس برگزار می شود. این سلسله نشست ها، شامل سخنرانی های ذیل و سپس صرف افطار خواهد بود.

شنبه ۱۰ ژوئن ۲۰۱۷، نیمه رمضان
سخنران محمد امجد: «مساوات بمثابه “انصاف”، بررسی قاعده طلایی اخلاق در وصیت امام علی»

شنبه ۱۷ ژوئن ۲۰۱۷، شب بیست و سوم رمضان
سخنران علی محقق نسب: «ایثار و فداکاری در سیره امام علی»

زمان: از ساعت ۲۰.۰۰ تا ۲۲.۳۰

مکان:
Bd. Vincent Auriol 75013 Paris 75
Metro ligne 6: Chevaleret

«جمعیت رحمان- پاریس»

بازگشت به صفحه اول