از اوییم و به سوی او باز می‌گردیم

خبر درگذشت شادروان بانو «فرشته بازرگان» موجب تأسف و تأثر گردید. این بانوی فرهیخته که در کنار پدری چون مهندس مهدی بازرگان و مادری چون ملک طباطبایی (بازرگان) رشد کرده و بالیده بود و در متن خانواده سببی‌اش دکتر حسین بنی اسدی و فرزندان، عمری را به دانش و تربیت و امور فرهنگی و خیر عمومی گذرانده بود، از چهره های درخشان خانواده بازرگان-بنی اسدی به شمار می‌رفت.

درگذشت این بانوی دین‌ورز و با فضیلت را به مادر صبور  و ارجمندشان، همسر گرامی، فرزندان، برادران و خواهران و  همه‌ی خانواده‌های وابسته صمیمانه تسلیت و تعزیت می‌گوییم. به دوست و همکارمان جناب مهندس عبدالعلی بازرگان نیز تسلیت ویژه داریم.

برای روح بلند بانو فرشته بازرگان علو مرتبه و غفران الهی و برای بازماندگان شکیبایی و پاداش نیکو از سوی حضرت پروردگار آرزو می‌کنیم.

شورای سیاستگذاری  و تحریریه زیتون
۲۶ بهمن ۱۳۹۵

بازگشت به صفحه اول