زیتون– عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، خبر داد که در حال حاضر «۱۰ میلیون نفر» در حوزه قاچاق مواد مخدر فعال هستند. به گفته او گردش مالی حاصل از قاچاق مواد مخدر در ایران یک هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار است.
به گزارش ایرنا، وزیر کشور اضافه کرد که سال جاری حدود ۶۳۵ تُن مواد مخدر در هزار عملیات کشف شده است. او با اشاره به افزایش ۱۴ درصدی کشف مواد مخدر، خبر داد که سود ناشی از قاچاق هروئین افغانستان در مسیر بالکان حدود ۲۸ میلیارد دلار است.

بازگشت به صفحه اول