زیتون- انجمن جامعه شناسی ایران در نامه ای خطاب به حسن روحانی به نتیجه کار کارگروه علوم اجتماعی شورای تخصصی تحول وارتقاء علوم انسانی که به عنوان «ماحصل فعالیت گروه به منظور بازنگری در عنوان های درس‌های کارشناسی رشته پژوهشگری علوم اجتماعی» منتشر شده، اعتراض کرد.
اعضای این انجمن «تناقضات و نقاط ضعف متعددی در این سند» دیده اند و «تصویب و اجرای عجولانه آن را قبل از مداقه کافی به ضرر ارتقا و تحول علوم اجتماعی در ایران» دانسته اند.
در این نامه آمده است که به طور کلی انجمن جامعه شناسی ایران فرایند، روش و نتایج این بازنگری را برای علوم اجتماعی ایران مثبت ارزیابی نمی کند. این انجمن عملی شدن این تصمیم ها به جهت پشتوانه ضعیف کارشناسی و علمی آن و عدم مقبولیت فرایند و ساز و کار انجام این بازنگری نزد اجتماع علمی دانشگاهی را منجر به نتایج نامطلوبی در کیفیت آموزش این رشته و تضعیف جایگاه وسرمایه اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانستند.
در ادامه این بیانیه که در وب سایت انجمن جامعه شناسی منتشر شده، آمده است که از لحاظ روش و فرایند کار ایرادات اساسی بر این سند وارد است. از جمله اینکه برای تصمیم‌گیری در باره عناوین ومحتوای هر رشته علمی، لازم است این کار با مشارکت دانشگاه ها و انجمن های علمی مرتبط و همراه با گفتگوی علمی و انتقادی در فضای دانشگاه ها و حتا در صورت لزوم فضای عمومی (رسانه ها) و به کمک «خرد جمعی» همه کنشگران علاقه مند به موضوع انجام شود، در حالی که در فرایند تهیه این سند نه تنها از ظرفیت دانشگاه ها به صورت کامل و به شیوه صحیح استفاده نشده است.
اعضای انجمن جامعه شناسی ایران در این بیانیه افزودند «این انجمن بر این باور است که اصولاً تفکیک امر برنامه ریزی درسی برای رشته های علوم انسانی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که نهاد دولتی متخصص و مسئول آموزش و پژوهش دانشگاهی در کشور است، بر اساس تصمیمی غیر کارشناسانه در دولت قبلی اتخاذ شده و تصمیم صحیحی نبوده است». و «برنامه پیشنهادی کنونی منجر به تربیت فارغ التحصیلانی خواهد شد که نه از مهارت های کافی برای شناخت، مداخله و احیاناً مشارکت در سیاستگذاری برای حل مسائل مبرم اجتماعی،که جامعه امروز ما با خیل وسیعی از آن ها روبه روست، برخوردارند و نه می توانند به توانایی های علمی و نظری این رشته چیزی بیفزایند»

اعضای این انجمن در پایان اظهار امیدواری کرده اند که روند فعلی متوقف شود.

 

بازگشت به صفحه اول