زیتون– مدیرکل موزه ملی ایران خبر داد که واژگونی دیواره شیشه‌ای یک ویترین در این موزه به دو ظرف سفالی متعلق به دوره سلجوقیان آسیب رسانده است.
جبرئیل نوکنده، باستان‌شناس و مدیرکل موزه ملی ایران، در گفت‌وگو با ایلنا، از جزئیات آسیب وارده به این دو شی‌ء تاریخی حرفی نزده و «تمایلی» هم به بیان علت این اتفاق «نداشته است.»
با این حال به گفته نوکنده این دو شی تاریخی و کمیاب، نیازمند مرمت هستند.
واژگونی دیواره تقسیم‌کننده شیشه‌ای یک ویترین در موزه دوران اسلامی، زیرمجموعه موزه ملی ایران باعث لطمه دیدن این دو ظرف سفالی ارزشمند متعلق به دوره سلجوقی شده است.
به نظر می‌رسد دیواره شیشه‌ای یک ویترین که «از نوع خوابیده» بوده روی ظروف سفالی سقوط کرده است. images-1
مدیر موزه ملی ایران از این اتفاق با عنوان «حادثه تلخ» یاد کرده و وعده داده است که از تکرار این گونه اتفاق‌ها جلوگیری کند.
او همچنین وعده داده است که تمام ویترین‌های این موزه «مورد معاینه فنی قرار گیرند تا دیگر چنین اتفاقی رخ ندهد».
موزه دوران اسلامی ایران که در سال ۱۳۷۵ در مساحتی حدود چهار هزار متر مربع در سه طبقه ساخته شده بود، از اول تیر سال ۸۵ با «هدف گسترش برخی فضاها و بازنگری بر چگونگی نمایش آثار» تعطیل شد، اما بازگشایی آن ۹ سال طول کشید و حتی پای پرونده آن به سازمان بازرسی کل کشور هم باز شد.
این موزه بالاخره در شهریورماه سال ۹۴ دوباره افتتاح شد.

بازگشت به صفحه اول