زیتون– ابوالضل قدیانی، عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در نامه‌ای سرگشاده، تایید حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی را «تعجب‌برانگیز» توصیف کرد، اما نوشت صدور چنین حکمی از «دستگاه قضایی وابسته به استبداد دینی… غیرمنتظره و بی‌سابقه» نیست. 436x328_22392_268678
قدیانی که پیش و پس از انقلاب سال ۵۷ زندانی بوده، صدور حکم‌های این‌چنینی را نشانه «کینه‌های عمیق و اقدامی انتقام‌جویانه نسبت به آزادی، عدالت و نیز مدافعان حقوق بشر و آزادی‌خواهان» دانست.

نرگس محمدی، دبیر کانون مدافعان حقوق بشر، در حال حاضر مشغول گذراندن دوران ۶ ساله حبس خود است. او به تازگی در پرونده دیگری به ۱۶ سال زندان محکوم شد.

قدیانی حکم نرگس محمدی را «مصداق بارز» برای «اختناق» در ایران توصیف و ابراز امیدواری کرد: «اصلاح‌طلبان و «آزادی‌خواهان و کلیه کسانی که دل در گرو اجرای عدالت و قانون دارند، اعتراض فروخورده خود را به گوش ملت برسانند.»

متن کامل این نامه که نسخه‌ای از آن برای انتشار در اختیار «زیتون» قرار گرفته، به شرح زیر است:

بسمه تعالی
هو خیرالحاکمین
دادگاه بدوی غیر قانونی انقلاب نرگس محمدی را به ۱۶ سال حبس محکوم کرد و دادگاه غیر قانونی تجدید نظر انقلاب آن حکم را تایید کرد. گرچه این حکم بسیار سنگین تعجب برانگیز است اما از دستگاه قضایی وابسته به استبداد دینی و فرمانبر مستبد صدور چنین احکامی چندان غیر منتظره و بی سابقه نیست; چون این حکم نشانه کینه های عمیق و اقدامی انتقام جویانه نسبت به آزادی, عدالت و نیز مدافعان حقوق بشر و آزادی خواهان است که نرگس محمدی یکی از شاخص ترین آنهاست.بر همگان مشخص است که این زن برای منافع حقوق بشر از بیماریهای جانفرسایی رنج می برد.فراق از خانواده به خصوص کودکان عزیزش رنج او را دوچندان می کند.

این حکم کینه توزانه و انتقامجویانه در حق وی نه تنها نشانه اقتدار نیست بلکه حاکی از ترس و وحشت از آزادی,دموکراسی و آگاهی ست.

چراکه نرگس محمدی گرچه جسما بیمار و رنجور است اما به لحاظ روحی و روانی بسیار قوی و همچنان بر سر آرمانهای خود محکم و استوار ایستاده است و با دادن هزینه های سنگین درعمل آن را به اثبات رسانده و همین ایستادگی است که استبداد را سخت خشمگین می کند و سبب می شود چنین احکام ظالمانه ای از دادگاههای تحت فرمان او صادر شود.

آیا جرم نرگس محمدی و سایر زندانیان سیاسی نظیر آزادیخواهانی چون عبدالفتاح سلطانی و عیسی سحرخیز جز مصداقی از مصادیق آزادی بیان و قلم که در قانون اساسی به تصریح ذکر شده است می باشد ؟ اگر سرکوب آزادیهای مصرّح در قانون اساسی که رهبران سرفراز جنبش سبز آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد خواهان اجرای بی تنازل آن می باشند اختناق نیست استبدادپاسخ دهد پس چیست؟

آیا مصداقی بارزتر برای اختناق از حکم ۱۶ سال زندان برای جرم ناکرده و سایر احکام صادر شده در طول سال های متمادی و هم چنین حصر غیر قانونی و ظالمانه ی رهبران جنبش سبز می توان یافت؟ اگر هست مستبد و اعوان و انصارش اعلام کنند.

امید است که اصلاح طلبان و آزادیخواهان و کلیه کسانی که دل در گرو اجرای عدالت و فانون دارند با استعانت از خداوند اعتراض فروخورده خود را به گوش ملت برسانند و به افکار عمومی اعلام کنند و خواهان آزادی زندانیان سیاسی و برداشتن حصر از رهبران جنیش سبز شوند.

من الله توفیق

ابوالفضل قدیانی

۹۵/۷/۱۱

بازگشت به صفحه اول