زیتون- دادستان کل کشور درباره ۲۰ زندانی کرد اهل سنت که روز سه شنبه اعدام شدند گفت که «اینها به هر جنایتی که می توانستند دست زدند.»

JOHN LOCHER/LAS VEGAS REVIEW-JOURNAL Two nooses hang in Gold Point, Nev. Thursday, Aug. 5, 2010.

شامگاه ۱۱ مرداد پس از حمله گارد ضد شورش زندان رجایی شهر به سال ۱۰ این زندان تعدادی از زندانی اهل سنت این بند با دست بند، پابند و چشم بند به مکان نامعلومی منتقل و روز بعد خبر اعدام حداقل ده تن از آنان منتشر شد. پس از دو روز دادستان کل کشور در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما تعداد اعدامی ها را ۲۰ نفر تایید کرد.
محمدجعفر منتظری در این مصاحبه افزود: «همه مراحل قانونی رسیدگی قضایی برای این افرادی که اعدام شده اند طی شد و اتهامات آنها در کیفرخواست ها آمده است.»
همبندی های سابق این افراد، از جمله سعید مدنی و سعید رضوی فقیه اما پس از اجرای حکم اعدام شهادت دادند که روند دادرسی منطبق با قانون ایران نبوده است.
به گفته دادستان کل کشور «این افراد مرتکب جنایت، قتل و از بین بردن امنیت جامعه شدند و دستشان به خون مظلوم آلوده است.»
او همچنین مدعی شد که «این افراد زنان و کودکان را از بین برده اند؛ تخریب داشته اند و خلاف امنیت اقدام می کردند و در برخی مناطق کردنشین، علمای اهل سنت را نیز به شهادت رسانده بودند.» دادستان کل کشور اعدام را مجازات افرادی دانست که مرتکب این اعمال می شوند.
او درباره هویت این افراد توضیح داد که «اینها کسانی هستند که تحت تأثیر القائات تکفیری ها قرار گرفته بودند و برخی از آن سوی مرزها بودند و برخی هم از داخل بودند که تفکرات تکفیری را دنبال می کردند.»
پس از اجرای حکم اعدام برای این تعداد از زندانیان کرد و سنی زندان رجایی شهر، نهاد های حقوق بشری ایرانی و بین المللی، اجرای چنین حکمی را غیر قابل قبول خواندند. محمد سیف زاده، وکیل دادگستری، نیز روایتی متفاوتی از نحوی بررسی این پرونده را مطرح کرد.

بازگشت به صفحه اول