زیتون– هفته نامه توقیف شده «یالثارات» امروز منتشر شد.
هفته نامه یالثارات که به خاطر گزارشی تصویری علیه بازیگران شرکت کننده در جشن سینمایی حافظ از سوی هیات نظارت بر مطبوعات توقیف شده بود بازهم منتشر شد. photo_2016-08-03_13-11-18
نوش آبادی سخنگوی وزارت ارشاد در خصوص تصمیم هیات نظارت بر مطبوعات درباره یالثارات گفته بود: «چندین بار این نشریه به خاطر درنظر نگرفتن اخلاق حرفه‌ای به هیئت نظارت ارجاع شد. توهین اخیر این نشریه به هنرمندان کشور با کلمات سخیف منجر به طرح دوباره پرونده شد و این نشریه متخلف شناخته و درنهایت توقیف شد.»
عبدالحمید محتشم٬ مدیرمسئول یالثارات پیش تر خبر داده بود که این نشریه کماکان بدون توجه به نظر هیات نظارت به کار خود ادامه خواهد داد و شماره جدید آن چهارشنبه (امروز) منتشر خواهد شد.
این هفته نامه در شماره امروز خود نیز مجددا مطلبی توهین آمیز در مورد جشن حافظ و شرکت کنندگان منتشر کرده است. در این شماره نوشته شده «ممکن است یالثارات زیر فشار قرون وسطاییان این روزگار به مخاطبان احادیث درج شده در شماره پیش بگوید شما بی‌غیرت نیستید اما حقیقت همان است که در شماره پیش گفته شد.»
هفته‌نامه یالثارات قبل از این نیز در سه سال گذشته سه بار تذکر گرفته، سه بار توقیف شده و یک ‌بار هم لغو مجوز شده بود.

بازگشت به صفحه اول