‏روایت قتل معصومه مصدق از زبان شمس‌الواعظین

او را بر روی صندلی نشاندند و استفاده از ضربات چاقو فقط برای ترساندن او به کار رفته است.از پشت با فشار زیاد و محکم شال را دور دهانش گرفتند و چند کارد به او زدند تا ساکت شود علت مرگ او خفگی با فشار شال بود.

تلگرام
توییتر
فیس بوک
واتزاپ

این روزها که طشت رسوایی اخلاقی بعضی از مسئولین فرهنگی ریاکار از بام افتاده، برخی دکانداران دین برای حفظ آبروی ریخته شده، دست به توجیه شرعی زده و با سوء برداشت بی‌شرمانه از آیه ۲۴

ادامه »

انقلاب در گونه کلاسیک آن، آنگاه که بر آن می شوی دوست اش داشته باشی یا با نفرین و دشنام، یاداش کنی، یا آنگاه

ادامه »

در نوشتار «پرسش در باب ربط منطقی میان دو آیه از قرآن» ابتدا به طور خلاصه دو ترجمه رایج از

ادامه »