زیتون: جلیل سبحانی، از متهمان پرونده فساد اکبر طبری، معاون اجرایی پیشین قوه قضاییه، از اتهامات خود در این پرونده تبرئه شد.

سبحانی، یک فعال اقتصادی نزدیک به علی‌نقی خاموشی، رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ایران، و از مدیران ارشد شرکت بازرگانی پتروشیمی است.

بر اساس کیفرخواست، او متهم ردیف ششم پرونده اکبر طبری بود و  به معاونت در فراهم نمودن موجبات رشوه میان اکبر طبری و رسول دانیال زاده و پرداخت رشوه به اکبر طبری و همچنین مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری ارتشاء با سردستگی اکبر طبری متهم شد.

در تاریخ ۱۵ مرداد سال ۱۳۹۹ گزارشی در زیتون منتشر شد و در آن به اتهامات او در این پرونده و پرونده پتروشیمی پرداخته شد. بر اساس اخبار جدیدی که به دست زیتون رسیده سبحانی از اتهامات خود در پرونده اکبر طبری تبرئه شده است.

نام این فرد همچنان به عنوان یکی از متهمان پرونده فساد پتروشیمی مطرح است.

بازگشت به صفحه اول