زیتون- سخنگوی ناجا خبر بازداشت یکی از متهمین انفجار دفتر حزب جمهوری، را به صورت ناقص در اختیار رسانه ها قرار داد. اطلاعات ناقص و اهمیت موضوع بازار شایعات را داغ کرد. رسانه ها شروع به گمانه زنی کردند، اولین گزینه محمدرضا کلاهی بود. در رد این گمانه زنی، سخنگوی ناجا خبر داد که فرد بازداشت شده، زن است؛ بعد از آن گزینه دوم مطرح شد، زهره عطریان فر.

585044_764امروز فرمانده نیروی انتظامی در مصاحبه ای، اعلام کرد زن بازداشت شده، زهره عطریان فر نیست.

بر اساس گفته فرمانده و سخنگوی ناجا فرد بازداشت شده بر اساس اعلام قرمز پلیس ایران به اینترپل دستگیر شده است.

سایت «عصر ایران»  با مراجعه به سایت پلیس بین الملل، نوشته است که  تنها نام سه زن ایرانی دیده می شود: خدیجه سیانی، محترم مددی و زهرا حیدری مورچه خورتی؛که این آخری اما ۳۹ سال دارد و طبیعتاً نمی تواند فرد مورد نظر باشد. اما دو زن اول، ۶۴ و ۶۰ ساله اند و سن و سال شان به حادثه تروریستی ۷ تیر ۱۳۶۰ می خورد. آیا یکی از این دو زن بازداشت شده است یا اطلاعات مندرج در سایت پلیس بین الملل، دقیق نیست؟ اگر هیچکدام از این دو هم نباشند، شاید بتوان گفت که بعد از دستگیری فرد مورد نظر، سایت پلیس بین الملل بروزرسانی شده است.

به هر حال، باید منتظر ماند و دید که کدام متهم، ۳۵ سال بعد از انفجار حزب جمهوری باز داشت شده است

بازگشت به صفحه اول