زیتون ـ احسان نادرپور: خبر بحران مدیریت در وزارت بهداشت در روزهای اوج کرونا در ایران، بر اخبار مرگ و میر پیشی گرفته. شنبه، روز اول قرنطینه سراسریِ اعلام شده در ایران بود و انتظار می‌رفت با اجرای این تصمیم و خلوت شدن خیابان‌ها آمار مرگ و میر روز افزون کرونا کنترل شود. صبح امروز اما در متروها و اتوبوس‌های شلوغ، مردم شرح کشمکش وزیر بهداشت و معاون مستعفی‌اش را می‌خواندند و سعی می‌کردند مقصر وضع بحرانی موجود را از میان خطوط آن بیابند.

بازگشت به صفحه اول