زیتون– انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با اشاره به «قربانی شدن اطلاع‌رسانی و آزادی رسانه‌ها»  در شرایط کرونا، سیاست‌گذاران کشور را به «رعایت آزادی مطبوعات» فراخواند.

این انجمن با صدور بیانیه‌ای با اشاره به «آسیب‌پذیری شهروندان و نهادهای مدنی» در اثر بیماری همه‌گیر کرونا  خاصل محدودسازی مطبوعات داخلی را «تداوم روزافزون بی اعتمادی افکار عمومی به رسانه ای داخلی و در نتیجه تقویت افسارگسیختۀ رسانۀ شایعه و رسانه های ناشناس و مسئولیت ناپذیری» دانسته که «مثل قارچ در فضای مجازی میرویند و فرایند اطلاع‌رسانی و ارتباط میان جامعه و اصحاب واقعی رسانه را دچار اختلال جدی میکنند».

متن کامل این بیانیه که برای انتشار در اختیار زیتون قرار گرفته، به این شرح است:

 

بنام خدا

همه گیری بیماری خطرناک و زودگستر کرونا بسیاری از شهروندان و نهادهای مدنی کشورمان را آسیب پذیر کرده است. آسیب پذیری برخی از شهروندان و نهادهای مدنی اما مضاعف و در برخی موارد بسیار شدید و فراتر از تاب آوری بوده است. کارگران روزمزد و دستفروشان در تداوم فعالیت خود به شدت دچار مشکل شدند و عموم طبقات کم درآمد از گرانیهای ناشی از این همه گیری طولانی مدت به ویژه در حوزۀ نیازهای اساسی نظیر ارزاق و اقلام بهداشتی در مضیقۀ جدی قرار گرفتند. از سوی دیگر کارکنان زحمتکش حوزۀ درمان که با فداکاری به مقابله با این بلیه برخاستند مخاطرات این فداکاری را آگاهانه به جان خریدند. همچنین بیماران صعب العلاج در فرایند و هزینه های درمان خود با مشکلات تازه روبرو شدند. دانش آموزان، دانشجویان و اصحاب فرهنگ، هنر، نشر و رسانه نیز وقفه و اختلالی جدی و بی سابقه را در کار تولید و انتقال دانش و فرهنگ تجربه کردند.

ما به عنوان اعضای کوچک جامعۀ ایران و جامعۀ جهانی و نیز به عنوان بخشی کوچک از جامعۀ مدنی ایران، آرزو و امید داریم جامعۀ بشری از این بحران همه گیر به طور موفقیت آمیز عبور کند. اما در عین حال خود را موظف میدانیم در دفاع از آزادی مطبوعات و رسانه به عنوان یکی از دستاوردهای ارزشمند جامعۀ بشری که متاسفانه یکی از آسیب پذیرترین موارد در هجوم همه گیر کرونا بوده سخن بگوییم. آزادی مطبوعات در شرایط کرونا نیز مثل شرایط جنگ، شورش، کودتا، قحطی و بحرانهای مشابه در ردیف اولین قربانیان قرار گرفت.
رسانه ها به طور عام و مطبوعات به طور خاص نقشی مهم و تاثیرگذار در اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی در همۀ زمینه ها از جمله پیشگیری از کرونا و مقابله با آن داشته و دارند. با این همه در وضعیتی متناقض نما، در کشور ما آسیب پذیری رسانه ها در این ایام بسیار جدی بوده و نهادی که به جهت کارکردهای تاثیرگذار و مثبتش استحقاق تقویت و پشتیبانی داشت متاسفانه تضعیف شد. دشواریهای چاره ناپذیر تعطیل یا کاهش شدید تولید و توزیع روزنامه های کاغذی از یک سو حیات این نهاد دیرپای جامعۀ مدنی را به طور جدی تهدید کرد اما ضربۀ بزرگ و ویرانگر را بر این نهال نحیف، محدودسازی اطلاع‌رسانی به بهانه های مختلف وارد ساخت. این محدودسازی غیر منطقی هم به روند پیشگیری از این بیماری ناشناخته صدمه زد و هم چون تندبادی مسموم بر بوستان مطبوعات مستقل وزید.

حاصل این رویکرد غلط تداوم روزافزون بی اعتمادی افکار عمومی به رسانه ای داخلی و در نتیجه تقویت افسارگسیختۀ رسانۀ شایعه و رسانه های ناشناس و مسئولیت ناپذیری بوده است که مثل قارچ در فضای مجازی میرویند و فرایند اطلاع‌رسانی و ارتباط میان جامعه و اصحاب واقعی رسانه را دچار اختلال جدی میکنند. این وضعیت را میتوان خسرانی بزرگ برای نهاد مطبوعات و رسانه های معتبر و ریشه دار به شمار آورد. ناگفته نماند که دروغهای بزرگ نیز به اعتماد افکار عمومی نسبت به اخبار رسمی و رسانه های داخلی که چاره ای جز رعایت محدودیتهای رسمی ندارند؛ آسیبهای جدی وارد کرده است.

در چنین شرایطی، ما به عنوان جمعی کوچک از کوشندگان برای گسترش آزادی مطبوعات اولا مسئولان و سیاستگذاران کشور را به رعایت آزادی مطبوعات فرامیخوانیم که در نهایت به سود همه از جمله خود ایشان است؛ ثانیا همکاران مطبوعاتی و اصحاب شریف رسانه را به پایداری و امیدواری در مسیر سخت و طولانی اطلاع‌رسانی ترغیب میکنیم و ثالثا از هموطنان شکیبا و رنجدیده میخواهیم که برای مصالح و منافع جمعی خود و نسلهای آینده همچنان در این شرایط دشوار نیز به یاری رسانه ها و مطبوعات، به عنوان رکنی مهم از جامعۀ مدنی، ادامه داده و اجازه ندهند این نهالهای دیرپا اما همچنان نحیف رو به خشکی بگذارند.

با آرزوی تندرستی و شادکامی هموطنان و با امید به روزهای بهتر برای ایران و ایرانیان بویژه اهل قلم و اصحاب رسانه؛

۲۵ تیرماه ۱۳۹۹
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات

بازگشت به صفحه اول