زیتون- برادر ارجمند جناب آقای دکتر مهدی نوربخش، عضو شورای سیاستگذاری وب سایت زیتون

درگذشت پدر بزرگوارتان موجب تأسف و تأثر گردید. ضمن عرض تسلیت، برای آن زند یاد غفران و رحمت الهی و برای شما و دیگر بازماندگان پاداش صابران و شکیبایی آرزو می کنیم.

اعضای شورای سیاستگذاری و تحریریه وب‌سایت زیتون

بازگشت به صفحه اول