زیتون : شب گذشته در جریان نشست شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره بنزین مشاجره‌ای لفظی بین  حسن روحانی و رحیم‌پورازغدی در گرفت.

علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش مجلس در این‌باره گفت که مباحث مطرح شده در جلسه شب گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی مربوط به بنزین بوده و «رحیم‌ پورازغدی اعتراضاتی را نسبت به گران کردن نرخ بنزین خواستار توضیح شد»

به گزارش فارس در ادامه این بحث و اظهارنظر رحیم‌پور گویا مباحث تندی مطرح می‌شود که بعد از جدل تند صورت گرفته، حسن روحانی جلسه این شورا را ترک می‎کند.

به گفته سلیمی رحیم‌پور از رئیس جمهور که رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی هم محسوب می‌شود، سؤال کرد که با توجه به گران کردن بنزین از سوی دولت و ایجاد التهاب در کشور، رئیس جمهور کمی در این باره توضیح دهد.

سلیمی مدعی شد: « پس از این اظهارنظر آقای رحیم‌پور و درخواست برای پاسخگویی رئیس‌جمهور، مباحث تندی مطرح می‌شود که بعد از جدل تند صورت گرفته، حسن روحانی جلسه این شورا را ترک کرد. ادبیات آقای روحانی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی غیرقابل دفاع بوده و الفاظی را در برابر یکی از اعضا به کار برده است که به هیچ وجه قابل قبول نیست.»

سلیمی افزود: «آقای روحانی گویا تصور کرده است که اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی کارگزاران و کارمندان دولت محسوب می‌شوند؛ اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی فرهیختگان کشور محسوب می‌شوند نه گماشته آقای روحانی. رئیس جمهور باید در ادبیاتش تجدیدنظر کند.»

طی روزهای اخیر با افزایش قیمت بنزین، طیف اصولگرای تندرو در داخل ایران انتقادات تندی را متوجه حسن روحانی به عنوان مجری و به گفته آنان پیشنهاد دهنده طرح کردند، البته موج این انتقادت بعد از ورود رهبر جمهوری اسلامی به میدان و تایید این تصمیم از سوی او فروکش کرد. حال به نظر می‌رسد که این بحث هنوز در بعضی از لایه‌های داخلی در جریان است.

 

بازگشت به صفحه اول