زیتون– مراسم آغاز رسمی سال تحصیلی در دانشگاه علامه طباطبایی با حضور بسیج این دانشگاه و نیروهایی از خارج از دانشگاه به خشونت کشیده شد.

به گزارش «زیتون» بسیج دانشجویی دانشگاه علامه و نیروهایی از خارج از این دانشگاه به غرفه انجمن آزاد اندیش دانشگاه حمله کرده و دانشجویان را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

ماجرا از یک عکس از میرحسین موسوی بر روی میز غرفه انجمن آزاد اندیش دانشگاه آغاز شد.

وجود این تصویر موجب اعتراض اعضای بسیج دانشجویی شد٬ پس از آنکه اعضای انجمن آزاد اندیش دانشگاه علامه حاضر به حذف این عکس نشدند٬ اعضای بسیج به مسئولین دانشگاه شکایت بردند.

اما اعضای این انجمن حاضر به تمکین از دستور مسئولین دانشگاه برای حذف تصویر میرحسین موسوی٬ رهبر در حصر جبش سبز٬ نشدند.

در نتیجه مراسم آغاز رسمی سال تحصیلی٬ همزمان به انتشار خبر تایید حکم فرشته طوسی٬ به خشونت کشیده شد.

به گزارش «زیتون» برخی از دانشجویان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند٬ همچنین اخبار غیر موثقی از بازداشت برخی از دانشجویان به گوش می‌رسد.

 

بازگشت به صفحه اول