زیتون– نوش جعفری٬ عکاس٬ بازداشت شد.

به گزارش «زیتون» نوشین جعفری روز شنبه (۱۲ مرداد) بازداشت شده است.

هنوز از دلیل بازداشت و نهاد بازداشت کننده او خبری منتشر نشده است.

او که از فعالان ستاد میرحسین موسوی بود٬ پیشتر نیز در بهمن ماه سال ۸۸ بازداشت شده بود. نوشین جعفری در زمان بازداشت از خبرنگاران روزنامه اعتماد بود و به دو سال حبس تعلیقی محکوم شد.

او طی سالهای گذشته به عکاسی از سینما و تئاتر روی آورده و پیشتر نیز یک نمایشگاه عکس برگزار کرده بود.

بازگشت به صفحه اول