زیتون– شورای عالی امنیت ملی٬ حداقل از دو تن از نمایندگان مجلس شکایت کرده است.

این نهاد عالی از الیاس حضرتی و حشمت‌الله فلاحت پیشه با اتهام «تشویق به مذاکره با آمریکا» شکایت کرده است.

پیشتر الیاس حضرتی خبر از آن داده بود که در مصاحبه‌ای پیشنهاد داده بود که برای مذاکره با آمریکا جمعی از سفرا و دیپلمات‌های با تجربه با ارکان مختلف حکومت آمریکا اعم از سنا، کنگره و احزاب تاثیرگذار این کشور اقدام کنند.

او ادامه داده بود: «مقابله با فشار‌های سنگین خارجی را نباید بر دوش فقط یک نفر مانند آقای ظریف بگذاریم. آن جا برای مثال هم افرادی مانند آقای کمال خررازی جهت بیان مواضع به حق جمهوری اسلامی پیشنهاد دادم. گفتم این افراد جلساتی بگذارند و صحبت‌ها را بیان کنند.»


رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داده بود که به همین دلیل شورای عالی امنیت ملی علیه من شکایتی مطرح کرد که قرار است در جلسه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به آن رسیدگی شود.

به گفته وی علت این شکایت تخلف از مصوبه‌ای درباره ممنوعیت مذاکره با آمریکا عنوان شده در حالیکه ما معتقدیم محدودیت مذاکره با دولت ترامپ وجود دارد، اما با بقیه نهاد‌های آمریکایی می‌توان مذاکره کرد.

حضرتی ادامه داد: ظاهرا شکایت برای مصوبه‌ای است که در آن گفته شده نباید در مورد مذاکره حرفی زده شود و باید گفت: این مصوبه فقط اعلان شفاهی شده است.

امروز (دوشنبه)‌ فلاحت پیشه پس از تماس انصاف نیوز برای پیگیری سوژه‌ای گفت: «»دوره و زمانه‌ای است که تا یک مصاحبه می‌کنی شکایت می‌کنند، این که دیگر آزادی نیست؛ من مصاحبه نمی‌کنم، ببخشید. بعد از این بحث‌های پیش آمده که ممکن است بازهم شکایتی از ما صورت بگیرد من دیگر مصاحبه نمی‌کنم. در هر موردی صحبت می‌کنید شکایت می‌کنند، دیگر دوران مصاحبه بسر آمده.

علی مطهری، نماینده‌ و نایب رییس پیشین مجلس درباره‌ی مصوبه‌ی شورای عالی امنیت ملی مبنی بر ممنوعیت صحبت از مذاکره با آمریکا و شکایت آنها از برخی نمایندگان گفت: «از آقای فلاحت‌پیشه هم به همین خاطر شکایت کرده‌اند؛ این موضوع به نظر من خلاف قانون اساسی است. هرکسی در اظهارنظر باید آزاد باشد، سیاست کلی کشور ممکن است یک چیز باشد اما هرکسی برای اظهارنظر باید آزاد باشد.»

او تاکید کرد: «اگر بخواهیم چنین فضایی ایجاد کنیم، این فضا فضای اختناق خواهد بود که این با قانون اساسی ما ساززگار نیست. به نظر من آن مصوبه‌ی شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ی باطلی است و اصلا حرف درستی نیست؛ این موضوع می‌تواند مورد بحث گذاشته شود و هرکسی هم نظر خودش را بدهد، اما سیاست نظام هم مشخص است که آن به جای خود و بحث راجع به این موضوع هم بجای خود؛ نباید این دو را با هم مخلوط کنیم.»

مطهری درباره‌ی محدودیت‌هایی که این اقدام شورای عالی امنیت ملی برای نمایندگان می‌تواند ایجاد کند گفت: «نماینده طبق اصل ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی راجع به همه‌ی مسایل کشور می‌تواند صحبت کند، اصلا نمی‌توانیم او را محدود کنیم و باز هم می‌گویم که این مصوبه‌ی شورای عالی امنیت ملی خلاف قانون اساسی است و شکایت‌شان وارد نیست.»

بازگشت به صفحه اول