مراسم یادبود خانم دکتر پوران شریعت رضوی(شریعتی) روزشنبه ۲۸ اسفند(نهم مارس) وسیله جمعی ازایرانیان مقیم پاریس, ازساعت ۱۷ تا ۱۹ درآدرس زیر برگزارمی‌شود:

۷۵ Boulevard Vincent-Auriol

۷۵۰۱۳ PARIS

Metro 6 chevalert.

 

بازگشت به صفحه اول