زیتون– انتشار فیلمی از میرحسین موسوی که او را در حال امامت نماز نشان می‌داد٬ واکنش‌های فراوانی را برانگیخت.

در این فیلم که پس از ۸ سال اولین فیلم منتشر شده میرحسین موسوی برای سجده٬ بر روی صندلی می‌نشیند.

برخی کاربران اقتدا به امام‌جماعتی که به‌دلیل کهولت یا بیماری در حالت نشسته سجده می‌‌گذارد را مغایر با فقه شیعی دانستند. در مقام پاسخ، برخی استفتایی از آیت‌الله مکارم شیرازی٬ از مراجع تقلید شیعیان٬ را نقل که در آن اقتدا به امامی با مشخصات مذکور «بلامانع» دانسته شده بود.

اما در اتفاقی عجیب، متن فتوای مذکور، در پایگاه اینترنتی آقای مکارم تغییر کرد. امروز فتوای او در پاسخ به همان پرسش قبلی از «بلامانع است» به «نمی‌شود اقتدا کرد» تغییر یافته است.

بازگشت به صفحه اول