زیتون– فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی در نامه‌ای، خطاب به ادعاهای اخیر محسنی اژه‌ای، گفت: «به جای رجز خوانی، شجاعت محاکمه علنی داشته باشید.«

محسنی اژه‌ای چند روز پیش طی سخنرانی به مناسبت ۹ دی اتهامات جدیدی بر علیه مهدی کروبی٬ رهبر در حصر جنبس سبز٬ مطرح کرد.

محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات دولت اول محمود احمدی‌نژاد در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم مدعی کمک‌های خارجی به کمپین انتخاباتی کروبی شد و گفت: «خبری داشتم که حتی از عربستان و بعضی از کشورهای خلیج فارس دارند کمک می‌گیرند، قرائن اطلاعاتی هم بود و همکاران خودمان نیز گفته بودند.»

فاطمه کروبی در پاسخ به این اظهارات اژه‌ای نوشت: «حامیان مالی ستاد “تغییر برای ایران”، هیچگونه ارتباطی با بیگانگان و یا دول منطقه نداشته‌اند و این ستاد هرگز از منابع مالی آنان به طور مستقیم و غیرمستقیم استفاده نکرده است.»

در این بیانیه فاطمه کروبی که توسط وب سایت کلمه منتشر شده آمده است: «مقامات امنیتی و قضایی که پس از حوادث ۸۸، زندگی خصوصی و سیاسی همگی ما را در چند مرحله شخم زده‌اند و کلیه اسناد و مدارک موجود را در پی یورش به منزل و دفتر با خود برده بودند، بیش از هر کس دیگر به این موضوع وقوف دارند.»

اژه‌ای همچنین در مصاحبه خود گفته است مجازات برخی از اقدامات محصوران «از نظر قانونی و شرعی اعدام بود اما اَقلِّ مجازاتی که ممکن بود، لحاظ شد.»

در پاسخ فاطمه کروبی می‌گوید: «آقای اژه‌ای در این گفت‌وگو مجازات غیرقانونی و خودسرانه حاکمیت در ۸ سال گذشته را اقل مجازات خوانده‌اند و بار دیگر سخن از اعدام به میان آورده‌اند. آزموده را آزموندن خطاست. کروبی بیدی نیست که با این بادهای سست، بلرزد. او شجاعت دفاع از مظلوم و بیان عقاید و باورهایش که چند دهه برای آن مبارزه و تلاش کرده است را دارد و امیدوارم مقامات به جای رجزخوانی، شجاعت محاکمه علنی او را داشته باشند، تا رسوا شود هرکه در او غش باشند.»

میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی پس از اعتراض‌های سال ۸۸ همچنان با تایید آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بدون محاکمه در حصر هستند.

بازگشت به صفحه اول