زیتون– روز گذشته خبر مخالفت یکی از مراجع تفلید شیعیان در قم٬ با حذف مشق شب دانش آموزان رسانه‌ای شد.

آیت‌الله سبحانی٬ از مراجع تقلید شیعیان در قم٬ گفته بود که حذف تکلیف شب دانش آموزان بر خلاف «سنت پیامبر» است.

حال امروز مشخص شده این فتوای شاذ در دیدار با شماری از مدیران انتشارات کتاب های کنکور و کمک درسی صادر شده است.

بر اساس این خبر ابوالفضل جوکار٬ مدیر انتشارات کتاب های کنکور و کمک درسی گاج گفته است: «سیستم حذف تکلیف در منزل، برای دانش آموزان آثار جبران ناپذیری دارد و موجب هدایت آنان به فضای مجازی می‌شود.»

ابوالفضل جوکار همچنین با یکی دیگر از مراجع شیعیان٬ آیت الله حسینی بوشهری در قم دیدار کرده بود از برنامه وزارت آموزش و پرورش برای حذف تکلیف شبانه دانش آموزان انتقاد کرده است.

این موضوع «مافیای کنکور» توجه کاربرای فضای مجازی را نیز برانگیخت.

 

بازگشت به صفحه اول