شاعر: شریف حسین‌پناهی
بازخوانی به مناسبت مرگ شریف باجور

 

——

بازگشت به صفحه اول