زیتون– بر اساس اخباری که از «حصر اختر» می‌رسد٬ پس از ۸ سال «پنجره‌های جوش داده شده» منزل میرحسین موسوی و زهرا رهنورد٬ «رهبران در حصر جنبش سبز» باز شده است.

وب سایت کلمه٬ نزدیک به میرحسین موسوی٬ «ماموران امنیتی» روز دوشنبه ۲۹ مرداد «اقدام به باز کردن پنجره‌های خانه اختر کردند که هشت سال پیش آن را جوش داده و قفل کرده بودند.»

نرگس موسوی٬ دختر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد٬ در این باره توییت کرد:

بر اساس این گزارش، «این پنجره‌ها در ابتدای حصر و در راستای تبدیل خانه به زندان جوش داده شده و قفل شده بود و دستگیره‌های داخلی خانه کنده شده بود.»

این وب‌سایت افزوده که «هنوز همه خانه پس از هشت سال در اختیار محصورین نیست و بخشی از آن شامل تاسیسات، پله و پشت بام قفل شده و در اختیار زندانبانان» قرار دارد.

صبح امروز نیز پایگاه خبری، تحلیلی رویداد ٢۴ خبر داده بود که بخشی از محدودیت‌های محصوران طی هفته گذشته ازمیان برداشته شده است و میرحسین موسوی و زهرا رهنورد٬ از رهبران در حصر جبنش سبز٬ اجازه پیدا کرده‌اند که از منزل خارج شده و به دیدار فرزندان خود بروند. پیش از این نیز برخی از نزدیکان محصورین گفته بودند که به آنها اجازه مطالعه داده شده است.

میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از رهبران جنبش سبز و معترضان به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸، از بهمن ۸۹ تاکنون در حصر خانگی به سر می‌برند.

 

بازگشت به صفحه اول