زیتون– رضا خندان، همسر نسرین ستوده، خبر از اعتصاب غذای فرهاد میثمی داد.

این زندانی سیاسی در پی تماسی تلفنی به رضا خندان به او خبر داده که از فردای روز بازداشت (۹ مرداد) و بعد از اولین بازجویی دست به اعتصاب غذا زده است.

به دلیل حبس در انفرادی، غیر از ماموران کسی از اعتصاب غذای این فعال مدنی خبردار نشده است. اما فرهاد میثمی به رضا خندان خبر داده است که طی این مدت جز آب و نمک از پذیرش هرگونه ماده غذایی دیگری خودداری کرده است.

ضیا نبوی، فعال دانشجویی و زندانی سیاسی سابق که همزمان با فرهاد میثمی و در محل کار او بازداشت شده بود در این رابطه توییت کرد:

ماموران هنگام بازداشت در منزل فرهاد میثمی تعدادی پیکسل با شعار: «من به حجاب اجباری اعتراض دارم»، چند جلد کتاب «کنش‌های کوچک مدنی» و کتاب «حقوق بشر» (از محمد جعفر پوینده) پیدا کرده و به همین اتهام او را بازداشت کرده‌اند.

پیش از این آرش کیخسروی وکیل دادگستری روز یکشنبه ۲۱ مردادماه به همراه مادر آقای میثمی برای پیگیری وضعیت این زندانی و طی مراحل ثبت وکالت‌نامه به دادسرای اوین مراجعه کرد ولی شعبه ۷ بازپرسی اوین با اشاره به تبصره ماده ۴۸ قانون دادرسی کیفری به آنها گفت که وکیل منتخب خانواده امکان اخذ وکالت این زندانی را ندارد.

بازگشت به صفحه اول