زیتون– محمدرضا خاتمی٬ دبیرکل سابق حزب مشارکت و نایب رییس مجلس ششم٬ گفت: «اصلاح طلبان ابایی از این ندارند که بگویند ما سوپاپ اطمینان نظامیم.»

محمدرضا خاتمی در گفت‌وگو با روزنامه همشهری با تاکید بر اینکه «وقت گفت‌و‌گوی منصفانه با مردم است»٬ تاکید کرد: «اصلاح طلبان ابایی از این ندارند که بگویند ما سوپاپ اطمینان نظامیم، ما معتقدیم تغییر نظام بر مشکلات و مشقات کشور خواهد افزود.»

به گفته دبیرکل سابق حزب مشارکت «مردم ما آن اعتمادی که باید به نظام داشته باشند را ندارند.»

پیشتر مجید انصاری٬ عضو مجمع روحانیون مبارز٬ نیز طی سخنانی مشابه در گفت‌وگو با روزنامه ایران٬ اصلاح طلبان را سوپاپ اطمینان نظام خوانده بود.

او همچنین مدعی شد که «جوانان تندرو و احساسی» اصلاح طلب «جریان سومی» هستند که بدون در نظر گرفتن «محذورات اصلاح طلبان و آقای خاتمی» انتظاراتی فراتر از واقعیت دارند.

به گفته مجید انصاری انتظارات «جوانان تندرو» فراتر از «توان و یا مصلحت ملی» است.

این سخنان مجید انصاری که سابقه چند دوره نمایندگی مجلس٬ عضویت در دولت‌های اصلاحات و اعتدال را دارد٬ خشم جوانان اصلاح طلب را برانگیخت.

بازگشت به صفحه اول