خبر تلخ اعدام عجولانه محمد ثلاث (۲۸ خرداد ۱۳۹۷) از منسوبان به دراویش نعمت اللهی گنابادی به اتهام زیرگرفتن سه مامور نیروی انتظامی در جریان ناآرامی‌های دی ۱۳۹۶ را با ناباوری خواندم. اظهارات زینب طاهری وکیل شجاع وی را با دقت دنبال می کردم. وکیل با اشراف کامل بر پرونده، موکل خود را با ارائه مستندات متعدد، بیگناه اعلام کرده است. افکار عمومی همانند وکیل اقرارهایی که در نظام جمهوری اسلامی علی الاغلب «زیر شکنجه» اخذ شده اند را به عنوان مستند حکم به رسمیت نمی شناسد. طرفه آن‌که مستند اکثر قریب به اتفاق اعدامها و مجازاتهای سیاسی در ایران پس از انقلاب «إقرار» بوده است. ویرایش سخنرانی منتشرنشده ام مرتبط با وضعیت اسفبار دادگستری در ایران پس از انقلاب را به اعتراض به ظلم نهادینه قضائی در جمهوری اسلامی منتشر می کنم.

سخنرانی: 

 

پرسش و پاسخ:

 

بازگشت به صفحه اول